YENİ EKLENENLER
Günlük yaşamının her anında kadının rahat, şık, seksi ve havalı iç dünyasını tarzına da kolaylıkla yansıtmasına olanak sağlayan parçalarla karşınızdayız.
TAKİPTE KALIN:
E-Bülten Kaydı

  YUKARI ÇIK

  about us tr

  HİKAYEMİZ

  Günlük yaşamının her anında kadının rahat, şık, seksi ve havalı iç dünyasını,
  tarzına da kolaylıkla yansıtmasına olanak sağlayan parçalarla karşınızdayız.

  SWITLANA

  SWIT, birbirine ait olan, güçlü, kendi ayaklarý üstünde duran þýk ve havalý kadýnlarý selamlayan bir marka olma fikriyle yola çýktý.

  Fikir sahibi ve marka kurucumuz olan Swetlana (Swit) Türkiyede yaþamayý kanýksamýþ, Türkiyeye ve Türk kadýnýna katký saðlamayý hedeflemiþ olan bir baþka güçlü kadýn…

  Günlük yaþamýnýn her anýnda kadýnýn rahat, þýk, alýmlý ve havalý iç dünyasýný tarzýna da kolaylýkla yansýtmasýna olanak saðlayan parçalarla karþýnýzdayýz. Ayrýca kýsa süreli aralýklarla birbirinden farklý yeni tasarýmlarýmýzla zamansýz þýklýðýnýzý çeþitlendirebiliyor olacaðýnýzýn sözünü veriyoruz!

  Üstelik SWIT markasýyla ”COOL” ve ”ÞIK” görünmenin þartýnýn yüksek fiyatlara baðlý olmadýðýna þahit olacaksýnýz.

  Yazışmaya Başla!
  1
  Whatsapp Destek
  Merhaba!
  Nasıl yardımcı olabiliriz?